English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. H. Struszczyk

Chityna i chitozan. Cz. III. Niektóre aspekty biodegradacji i bioaktywności (j. ang.)

Polimery 2002, nr 9, 619


Streszczenie

Kontynuując omówienie właściwości chityny i chitozanu, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące biodegradowalności i bioaktywności tych naturalnych polimerów oraz produktów ich depolimeryzacji. Podkreślono rolę enzymów chitynolitycznych w przyrodzie. Opisano hipotetyczne mechanizmy biologicznej aktywności chitozanu oraz jego oligomerów. Scharakteryzowano zależność bioaktywności i biokompatybilności chityny i chitozanu od ich podstawowych parametrów strukturalnych (np. ciężaru cząsteczkowego, stopnia dezacetylacji, stopnia krystaliczności).


Słowa kluczowe: chityna, chitozan, biodegradacja, bioaktywność
M. H. Struszczyk (1.43 MB)
Chityna i chitozan. Cz. III. Niektóre aspekty biodegradacji i bioaktywności (j. ang.)