English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Krztoń-Maziopa, M. Ciszewska, J. Płocharski

Ciecze elektroreologiczne — materiały, zjawiska, zastosowanie

Polimery 2003, nr 11-12, 743


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury poświęconej elektroreologii, czyli odwracalnym efektom wzrostu lepkości niektórych cieczy (tzw. cieczy ER) pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Zagadnienie to omówiono uwzględniając podział cieczy ER na heterogeniczne (zawiesiny rozdrobnionych stałych polarnych polimerów w ciekłych niepolarnych matrycach polimerowych) oraz homogeniczne (układy obejmujące polimery ciekłokrystaliczne). Opisano składy obu typów cieczy ER i ich charakterystykę, czynniki wpływające na efekt ER oraz mechanizmy tego zjawiska, jak również jego modele. Przedstawiono także szeroki zakres zastosowania układów elektroreologicznych jako inteligentnych materiałów.


Słowa kluczowe: heterogeniczne ciecze elektroreologiczne, homogeniczne ciecze elektroreologiczne, składy, charakterystyka, zastosowanie

A. Krztoń-Maziopa, M. Ciszewska, J. Płocharski (1.92 MB)
Ciecze elektroreologiczne — materiały, zjawiska, zastosowanie (cz. I)
A. Krztoń-Maziopa, M. Ciszewska, J. Płocharski (2 MB)
Ciecze elektroreologiczne — materiały, zjawiska, zastosowanie (cz. II)