English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kowalczyk, T. Spychaj

Ciecze jonowe jako dogodne utajone utwardzacze żywic epoksydowych (j. ang.)

Polimery 2003, nr 11-12, 833


Streszczenie

Zastosowano tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy [BMITF, wzór (1)] w postaci cieczy jonowej jako utwardzacz ciekłej dianowej żywicy epoksydowej „Epidian 6”. Określono wpływ zawartości BMITF (0,5—5 phr) oraz czasu utwardzania w temp. 190 °C na przebieg procesu sieciowania żywicy oceniony na podstawie wartości temperatury zeszklenia (Tg). Proces ten zbadano metodami DSC (tabela 1, rys. 1b), FT-IR (rys. 2), DMTA (tabela 2) oraz reometryczną (rys. 1a). Stwierdzono, że użyty BMITF wykazuje cechy utwardzacza utajonego i może znaleźć zastosowanie na przykład do kompozycji klejowych, zalewowych i powłokowych.


Słowa kluczowe: tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, żywica epoksydowa, utajony utwardzacz, sieciowanie
K. Kowalczyk, T. Spychaj (775.8 KB)
Ciecze jonowe jako dogodne utajone utwardzacze żywic epoksydowych — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)