English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jędrzejewski, J. Piwowarczyk, K. Kwiatkowski, J. Baranowska

Cienkie powłoki politetrafluoroetylenowe otrzymane metodą
pulsacyjnej ablacji elektronowej w warunkach zmiennego ciśnienia (j.ang.)

Polimery 2017, nr 10, 743


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.743

Streszczenie
Cienkie powłoki z politetrafluoroetylenu (PTFE) wytwarzano metodą pulsacyjnej ablacji elektronowej (PED) z zastosowaniem zmiennego ciśnienia gazu roboczego. Techniką spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) potwierdzono strukturę chemiczną osadzonej cienkiej warstwy. Za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano morfologię i chropowatość otrzymanej powierzchni. Wyznaczono kąt zwilżania (WCA) i swobodną energię powierzchniową (SFE) powłok z PTFE. Stwierdzono, że zachowują one hydrofobowe właściwości politetrafluoroetylenu. Zwiększenie wartości zastosowanego w procesie ciśnienia wpłynęło na zmniejszenie grubości osadzanej warstwy PTFE w wyniku pogorszenia transportu materiału z targetu (tarczy) do podłoża.
Słowa kluczowe: cienkie powłoki politetrafluoroetylenowe, pulsacyjna ablacja elektronowa, ciśnienie gazu roboczego, struktura chemiczna, hydrofobowość, swobodna energia powierzchniowa
e-mail: joanna.piwowarczyk@zut.edu.pl
R. Jędrzejewski, J. Piwowarczyk, K. Kwiatkowski, J. Baranowska (1.8 MB)
Cienkie powłoki politetrafluoroetylenowe otrzymane metodą pulsacyjnej ablacji elektronowej w warunkach zmiennego ciśnienia (j.ang.)