English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Wyrębiak, E. Olędzka, M. Sobczak

Dendrymery domino jako innowacyjne nośniki substancji leczniczych

Polimery 2019, nr 3, 164


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.1

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej układów dendrymerycznych, degradujących pod wpływem różnych czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Omówiono budowę dendrymerów domino, na przykładach opisano strukturę, sposób otrzymywania i możliwe aplikacje dendrymerów I, II i III generacji, ze szczególnym uwzględnieniem dendrymerów samorozpadających się (SID).


Słowa kluczowe: dendrymery, dendrymery domino, polimerowe nośniki substancji leczniczych,systemy dostarczania substancji leczniczych

R. Wyrębiak, E. Olędzka, M. Sobczak (815.8 KB)
Dendrymery domino jako innowacyjne nośniki substancji leczniczych