English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jakubowska, T. Sterzyński

Dyfuzyjność cieplna kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia

węglanem wapnia (j. ang.)

Polimery 2012, nr 4, 271


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.271

Streszczenie

Dyfuzyjność cieplna materiałów polimerowych określana jest zazwyczaj celem wyznaczenia ich zdolności do transportu ciepła i służy określaniu zdolności do nagrzewania oraz chłodzenia gotowych wyrobów wytworzonych z tworzyw polimerowych. W niniejszej pracy do badań dyfuzyjności cieplnej zastosowano zmodyfikowaną metodę Angstroma. Badaniom poddano cztery typy materiałów: mieszaninę poliolefin (PE-HD/i-PP) oraz trzy rodzaje kompozytów PE-HD/i-PP/CaCO3, w których CaCO3 był: modyfikowany stearynianem wapnia lub kwasem stearynowym oraz woskami lub nie był modyfikowany. Zawartość CaCO3 we wszystkich rodzajach kompozytów mieściła się w granicach od 48 do 64 % mas. Określono zależność dyfuzyjności cieplnej od zawartości węglanu wapnia, rodzaju modyfikacji jego powierzchni oraz rozmiaru cząstek.


Słowa kluczowe: dyfuzyjność cieplna, kompozyty poliolefin, węglan wapnia


e-mail: Paulina.Jakubowska@put.poznan.pl

P. Jakubowska, T. Sterzyński (763.6 KB)
Dyfuzyjność cieplna kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia (j. ang.)