English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Balu, P.S. Sampath, M. Bhuvaneshwaran, G. Chandrasekar, A. Karthik, Suresh Sagadevan

Dynamiczna analiza mechaniczna i analiza termiczna kompozytów z niepoddanymi obróbce włóknami Coccinia indica (j. ang.)

Polimery 2020, nr 5, 357


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.5.3

Streszczenie

Metodą wytłaczania przygotowano próbki kompozytów (FRC) na osnowie polimerowej wzmocnionej włóknami naturalnymi Coccinia indica (CI). Wpływ długości zastosowanych włókien na moduł zachowawczy, moduł stratności i ubytek masy badanych FRC oceniano za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Stwierdzono, że kompozyty z udziałem włókien o długości 40 mm wykazują korzystniejszy moduł zachowawczy i nominalny moduł stratności, dzięki lepszemu wiązaniu międzyfazowemu włókna z osnową. W wypadku kompozytów z zawartością włókien o innych długościach moduł zachowawczy jest mały, a moduł stratności duży, co wynika z nieefektywnego przenoszenia naprężeń.


Słowa kluczowe: kompozyty na osnowie polimerowej, włókno Coccinia indica (CIF), formowanie metodą wytłaczania, DMA, TGA, kompozyty wzmocnione włóknem Coccinia indica (CIFRC)
S. Balu, P.S. Sampath, M. Bhuvaneshwaran, G. Chandrasekar, A. Karthik, Suresh Sagadevan (1.58 MB)
Dynamiczna analiza mechaniczna i analiza termiczna kompozytów z niepoddanymi obróbce włóknami Coccinia indica (j. ang.)