English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I.P. Fernandes, M.R.P.F.N. Costa, M.. Ferreira, M.F. Barreiro

Dyspersje wodne poli(uretanowo-mocznikowe)

w świetle wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej (j. ang.)

Polimery 2015, nr 9, 536


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.536

Streszczenie

Omówiono metody syntezy dyspersji wodnych poli(uretanowo-mocznikowych) (PUD), które znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie wprodukcji klejów i powłok. PUD są na ogół produktami bezpiecznymi dla środowiska, ze względu na brak lub małą zawartość lotnych związków organicznych (VOC), co jest ważne w świetle obecnej polityki ochrony środowiska. Przedstawione w pracy metody syntezy PUD uwzględniają wymagania wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie spełniania surowych ograniczeń środowiskowych.
Słowa kluczowe: poli(uretano-mocznik), dyspersja wodna, prawodawstwo Unii Europejskiej, produkty wolne od N-metylo-pirolidonu
e-mail: barreiro@ipb.pt
I.P. Fernandes, M.R.P.F.N. Costa, M.. Ferreira, M.F. Barreiro (97 KB)
Dyspersje wodne poli(uretanowo-mocznikowe) w świetle wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej (j. ang.)