English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Sadło, J. Bojarski, G. Strzelczak, J. Michalik


Efekty radiacyjne w materiałach kompozytowych poli(tereftalanetylenu) - polipropylen

Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

Polimery 1999, nr 3, 226


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.226


Streszczenie

Napromieniowano kompozyty (80:20) i (90:10) PP—PET oraz czysty PP i PET wiązką elektronów 10 MeV (z akceleratora liniowego LAE 13/9) i wytworzone rodniki badano metodą EPR. W czystym PET rodniki nie ulegały stabilizacji w temperaturze pokojowej, natomiast w kompozytach stwierdzono obecność ustabilizowanych rodników nadtlenkowych. Ich stężenie wskazuje, że najpierw tworzą się one w łańcuchach PET,a następnie migrują do łańcuchów PP, gdzie ulegają stabilizacji. Zbadano lepkość polimerów w stanie stopionym; wyniki wskazują, że głównym efektem promieniowania jest degradacja polimerów.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), polipropylen, kompozyty, napromieniowywanie wiązką elektronów, EPR, mechanizm efektów radiacyjnych
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl