English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Dąbrowski, U. Pawłowska, C. Dębek

Elastomery o właściwościach biobójczych. Cz. 1. Przegląd literaturowy

Polimery 2019, nr 6, 395


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.1

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący zastosowań elastomerów biobójczych w zapobieganiu infekcjom. Opisano przyczyny infekcji bakteryjnych, zwłaszcza wywoływanych przez bakterie wielooporne, a także sposoby im zapobiegania. Scharakteryzowano stosowane rodzaje powłok biobójczych. Przedstawiono działanie elastomerów o właściwościach biobójczych, a także wymagania związane z technologią gumy, które musi spełniać substancja biobójcza stosowana w elastomerach.

Słowa kluczowe: elastomery biobójcze, powłoki antybakteryjne, bakterie wielooporne, nanosrebro

K. Dąbrowski, U. Pawłowska, C. Dębek (452.2 KB)
Elastomery o właściwościach biobójczych. Cz. 1. Przegląd literaturowy