English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Winkler, I. Maliszewska, T. Czapka

Elektroprzędzone nanowłókna polimerowe do zastosowań medycznych

Polimery 2020, nr 1, 18


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.1.3

Streszczenie

Nanowłókna polimerowe wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie ze względu na ich potencjalne wykorzystanie w różnych procesach technologicznych, np. w produkcji tkanin lub wytwarzaniu membran. Włókna te wykazują wyjątkowe właściwości, takie jak: duży stosunek powierzchni do objętości oraz duża porowatość. Znanych jest kilka metod wytwarzania nanowłókien, jednak ze względu na prostotę, powtarzalność i niewielkie koszty, najpowszechniej stosowane jest przędzenie elektrostatyczne. Przedstawiono przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie zastosowań nanowłókien polimerowych w medycynie, obejmujący zagadnienia materiałów opatrunkowych, uwalniania substancji aktywnych oraz inżynierii tkankowej.


Słowa kluczowe: elektroprzędzenie, nanowłókna, zastosowania medyczne
A. Winkler, I. Maliszewska, T. Czapka (359.1 KB)
Elektroprzędzone nanowłókna polimerowe do zastosowań medycznych