English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Rudawska, P. Jakubowska, A. Kloziński

Energia powierzchniowa kompozytów o wysokim
stopniu napełnienia ­węglanem wapnia (j.ang.)

Polimery 2017, nr 6, 434


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.434

Streszczenie
Zbadano właściwości adhezyjne trójskładnikowego kompozytu na bazie polietylenu średniej gęstości (PE-MD) i izotaktycznego polipropylenu (i-PP) z wysoką zawartością (48–64 % mas.) nieorganicznych napełniaczy. Jako napełniaczy użyto dwu rodzajów węglanu wapnia, które różniły się stopniem rozdrobnienia, a ponadto ten o drobniejszych cząstkach miał powierzchnię modyfikowaną kwasem stearynowym. Stwierdzono, że rodzaj i ilość napełniacza wpływają na rozrzut i wartość średnią swobodnej energii powierzchniowej (γS) oraz jej komponentów: polarnego i dyspersyjnego. Bardziej stabilne właściwości adhezyjne zaobserwowano w grupie kompozytów z napełniaczem modyfikowanym kwasem stearynowym.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, polietylen, polipropylen, węglan wapnia, energia powierzchniowa, właściwości adhezyjne
e-mail: a.rudawska@pollub.pl
A. Rudawska, P. Jakubowska, A. Kloziński (1.41 MB)
Energia powierzchniowa kompozytów o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia (j.ang.)