English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Wianowski, A. Białkowska, L. Dobrowolski, I. Zarzyka

Fizyczne środki spieniające stosowane do poliuretanów (j.ang.)

Polimery 2020, nr 2, 83


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.2.1

Streszczenie

Większość materiałów piankowych to piankowe materiały poliuretanowe, stanowiące główną grupę wszystkich produkowanych poliuretanów. Z punktu widzenia korzyści technologicznych, ekonomicznych i ochrony środowiska bardzo istotnym problemem jest dobór odpowiednich środków porotwórczych. W pracy omówiono rozmaite fizyczne środki spieniające wykorzystywane doprodukcji pianek poliuretanowych. Do podstawowych środków porotwórczych stosowanych w technologii poliuretanów zalicza się: chlorofluorowęglowodory (CFC), uwodornione fluorowęglowodory (HFC), uwodornione chlorofluorowęglowodory (HCFC), niskowrzące nasycone i nienasycone węglowodory, nasycone fluoroetery (HFE) i ditlenek węgla. Omówiono zagadnienia związane z problemem doboru odpowiedniego środka spieniającego, uwzględniającego jego oddziaływanie na środowisko, koszty produkcji pianki i wpływ na jej właściwości, w szczególności na termoizolacyjność i palność.


Słowa kluczowe: porofory fizyczne, toksyczność, ochrona środowiska, właściwości termoizolacyjne, palność
L. Wianowski, A. Białkowska, L. Dobrowolski, I. Zarzyka (976.9 KB)
Fizyczne środki spieniające stosowane do poliuretanów (ang.)