English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pobudkowska, K. Nosol, P. Gierycz, U. Domańska


Formulacja nanocząstek polilaktyd/poli(kwas mlekowy-co-glikolowy)
z nimesulidem oraz ocena kinetyki ich uwalniania (j.ang.)

Polimery 2018, nr 9, 586


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.9.2

Streszczenie
Polimerowe nanocząstki zawierające nimesulid (NIM) otrzymano metodą emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika. Do ich wytworzenia wykorzystano biodegradowalne polimery. Wytworzone nanocząstki zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz analizatora wielkości cząstek. Obliczono charakterystyczne parametry opisujące ilość substancji farmaceutycznie aktywnej uwięzionej wewnątrz nanocząstek. Oceniono wpływ rodzaju polimeru stosowanego do kapsułkowania, szybkości mieszania suspensji, w szczególności pH środowiska na proces uwalniania substancji biologicznie czynnej.

Słowa kluczowe: nimesulid, nanocząstki, polilaktyd, poli(kwas mlekowy-co-glikolowy), poli(alkohol winylowy), uwalnianie leku

e-mail: pobudka@ch.pw.edu.pl

A. Pobudkowska, K. Nosol, P. Gierycz, U. Domańska (714.7 KB)
Formulacja nanocząstek polilaktyd/poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) z nimesulidem oraz ocena kinetyki ich uwalniania (j.ang.)