English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Zapotoczny, F. Kataoka, M. Nowakowska

Fotoindukowana separacja ładunku pomiędzy porfiryną i chinonem przyłączonymi kowalencyjnie na przeciwnych końcach łańcucha poli(kwasu metakrylowego) (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 95


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.095

Streszczenie

Badano proces fotoindukowanej separacji ładunku pomiędzy cząsteczkami porfiryny (P) i benzochinonu (Q), kowalencyjnie przyłączonymi na przeciwnych końcach łańcucha poli(kwasu metakrylowego) (PMMA). Określono wpływ długości łańcucha, pH, siły jonowej wodnych roztworów polimeru na wartość stałej szybkości separacji ładunku i wydajności tworzenia pary rodniko-jonów P+• – Q–•.


Słowa kluczowe: poli(kwas metakrylowy), polimeryzacja anionowa, porfiryna, benzochinon, fotoindukowane przenoszenie elektronu, fotoindukowana separacja ładunku, para rodniko-jonowa, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)


e-mail: zapotocz@chemia.uj.edu.pl, maria.nowakowska@chemia.uj.edu.pl

S. Zapotoczny, F. Kataoka, M. Nowakowska (171 KB)
Fotoindukowana separacja ładunku pomiędzy porfiryną i chinonem przyłączonymi kowalencyjnie na przeciwnych końcach łańcucha poli(kwasu metakrylowego) (j. ang.)