English version
Drukuj

GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR

Projekt realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG


Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych

Projekt realizowany w ramach umowy Gospostrateg 1/381755/23/NCBR/2019 (akronim: H2PL) przez Konsorcjum w składzie:

1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Lider

2. Polski Instytut Ekonomiczny

3. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

4. Instytut Transportu SamochodowegoWartość projektu3 176 425,20zł
Wartość dofinansowania2 299 972,00zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez IChP 716 264,00 zł
Okres realizacji1.04.2019 – 31.05.2020


Osoba do kontaktu ze strony IChP

dr Michał Soszko

tel. +48 22 568 24 47


Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń polityki gospodarczej kraju dotyczącej spójnych instrumentów wsparcia dla rozwoju w Polsce gospodarki wodorowej. Energia elektryczna wytwarzana w wodorowych ogniwach paliwowych jest obecnie jednym z ważniejszych trendów w rozwoju elektromobilności. Postęp w tej dziedzinie mógłby być przełomem o znaczeniu strategicznym. Ze względu na skalę i dynamikę rozwoju elektromobilności można ją postrzegać jako radykalną zmianę w różnych obszarach: w transporcie, usługach i technologiach. Projekt H2PL powstał z myślą o uzyskaniu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania badawcze związane z gospodarką wodorową w Polsce. Pierwszym z nich jest: czy – mając na uwadze różnorodność potencjalnych zastosowań, polskiej gospodarce potrzebny jest rozwój technologii wodorowych? Przy założeniu pozytywnej odpowiedzi na takie pytanie kolejne brzmiałoby następująco: jakiego rodzaju mechanizmy powinien wprowadzić polski rząd dla wsparcia rozwoju technologii wodorowych i jakie byłyby antycypowane przyszłe skutki takiego wsparcia? Realizacja projektu umożliwi zdefiniowanie polityki państwa w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, co z kolei mogłoby przełożyć się na zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.