English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ryczek, M. Walczak, H. Galina

Hiperrozgałęzione poliamidy kwasu 3,5-diaminobenzoesowego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 682


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.682

Streszczenie

Przeprowadzono niskotemperaturową polikondensację kwasu 3,5-diaminobenzoesowego (DABA) z wykorzystaniem N,N-diizopropylokarbodiimidu (DIC) jako aktywatora grup karboksylowych. Dobrano warunki reakcji pozwalające na otrzymanie oligomerycznych hiperrozgałęzionych poliamidów. Stwierdzono, że polikondensacja przebiega zgodnie z prostym modelem polimeryzacji hiperrozgałęzionej z pozorną stałą szybkości reakcji grupy karboksylowej z grupą aminową równą 8,58 · 10-3 min-1.


Słowa kluczowe: niskotemperaturowa polikondensacja, poliamidy rozgałęzione, oligomery hiperrozgałęzione
e-mail: hgal@prz.edu.pl

A. Ryczek, M. Walczak, H. Galina (154.4 KB)
Hiperrozgałęzione poliamidy kwasu 3,5-diaminobenzoesowego (j. ang.)