English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, G. Budzik, B. Kozik, A. Gardzińska

Hybrydowe nanokompozyty polimerowe stosowane w technologii Rapid Prototyping

Polimery 2017, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.003

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych i chemoutwardzalnych w technologii odlewania próżniowego (Vacuum Casting, VC) oraz w technologii wytłaczania warstwowego. Opisano badania nad zastosowaniem materiałów polime­rowych w technologiach Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing i Rapid Tooling.


Słowa kluczowe: hybrydowe nanokompozyty polimerowe, Rapid Prototyping, Rapid Tooling
e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy, G. Budzik, B. Kozik, A. Gardzińska (555.6 KB)
Hybrydowe nanokompozyty polimerowe stosowane w technologii Rapid Prototyping