English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Nizioł, J. Kobierski, H. Harańczyk, D. Zalitacz, E. Hebda, J. Pielichowski

Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA

Polimery 2015, nr 1, 18


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.018

Streszczenie

Zbadano dwa modelowe kompleksy lipidowe DNA z surfaktantami zawierającymi jeden (CTMA) lub dwa (DDCA) łańcuchy alifatyczne. Wyznaczono kinetykę ich hydratacji oraz izotermę sorpcyjną. Wykazano, że zastosowanie lipidowego surfaktantu z udziałem dwóch łańcuchów alifatycznych ogranicza liczbę cząsteczek wody trwale związanej z helisą DNA.


Słowa kluczowe: DNA, lipidowe kompleksy DNA, biopolimery, izoterma sorpcyjna, hydratacja


e-mail: niziol@agh.edu.pl

J. Nizioł, J. Kobierski, H. Harańczyk, D. Zalitacz, E. Hebda, J. Pielichowski (148.1 KB)
Hydratacja wybranych lipidowych kompleksów DNA