English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Motyl, D. Drozd, K. Kamiński, D. Bielska, A. Karewicz, K. Szczubiałka, M. Nowakowska

Hydroksypropyloceluloza-graft-poli(N-izopropyloacryloamid) — nowy rozpuszczalny

w wodzie kopolimer wykazujący podwójną termoczułość (j. ang.)

Polimery 2013, nr 9, 696


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.696

Streszczenie

Metodą naszczepienia poli(N-izopropyloakryloamidu) (PNIPAM) na hydroksypropylocelulozie (HPC) otrzymano kopolimer wykazujący dwa punkty zmętnienia. Strukturę polimeru potwierdzono wykorzystując badania metodami 1H NMR, FT-IR, GPC oraz analizy elementarnej. Wartości temperatury w punktach zmętnienia ulegały zmianie w wyniku siły jonowej oraz w wyniku oddziaływań z surfaktantami.


Słowa kluczowe: hydroksypropyloceluloza, poli(N-izopropyloakryloamid), polimer termoczuły, punkt zmętnienia, oddziaływania polimer-surfaktant, sonda fluorescencyjna


e-mail: karewicz@chemia.uj.edu.pl, szczubia@chemia.uj.edu.pl

M. Motyl, D. Drozd, K. Kamiński, D. Bielska, A. Karewicz, K. Szczubiałka, M. Nowakowska (141.7 KB)
Hydroksypropyloceluloza-graft-poli(N-izopropyloacryloamid) — nowy rozpuszczalny w wodzie kopolimer wykazujący podwójną termoczułość (j. ang.)