English version
Drukuj

Hydrolizaty białkowe oraz peptydy aktywne biologicznie

Tematyka badawcza


 • Otrzymywanie hydrolizatów białek naturalnych metodami enzymatycznymi, chemicznymi oraz na drodze fermentacji
 • Izolowanie peptydów aktywnych biologicznie z hydrolizatów białek
 • Synteza i badania strukturalne związków peptydowych metodą „w roztworze” i „na nośniku stałym”
 • Projektowanie, synteza i badania strukturalne peptydów przeciwdrobnoustrojowych o strukturze rozgałęzionej (niskocząsteczkowe dendrymery peptydowe)
 • Opracowywanie związków o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej pochodzenia naturalnego i syntetycznych
 • Opracowywanie bioaktywnych peptydów i hydrolizatów białek do zastosowań farmaceutycznych i kosmetycznych
 • Opracowywanie preparatów żywności funkcjonalnej na bazie naturalnych związków pochodzenia zwierzęcego i roślinnegoDoświadczenie


 • Wydzielanie i charakterystyka peptydów biologicznie czynnych ze źródeł naturalnych
 • Izolacja peptydów przeciwbakteryjnych z hydrolizatów białek
 • Synteza peptydów dowolną techniką w skali mikro i makrolaboratoryjnej
 • Rozdział i oczyszczanie metodą preparatywnej HPLC pochodnych aminokwasowych i peptydowych w skali mikrogramowej i gramowej
 • Identyfikacja i oznaczanie czystości pochodnych aminokwasowych i peptydowych metodami spektralnymi
 • Wykorzystanie drożdży do otrzymywania wzbogaconych preparatów farmaceutycznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod identyfikacji związków organicznych (analizy chemiczne i instrumentalne - NMR, ESI i EI MS)Metodyka i wyposażenie badawcze


 • Chromatografia adsorpcyjna i sączenia molekularnego
 • Chromatografia cienkowarstwowa TLC
 • Oznaczanie zawartości azotu sumarycznego metodą Kjeldahla (Kjeltec-System - Tecator 8100)
 • HPLC preparatywne LC-6A firmy Shimadzu z detektorem UV
 • Pełne wyposażenie laboratorium mikrobiologicznegoKontakt

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 22 568 28 31, +48 568 22 81, +48 568 21 69

dr inż. Katarzyna Kurzepa

tel. +48 22 568 28 49