English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pielesz, A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, E. Sarna

Inhibitory modelowych incydentów oparzeniowych
– charakterystyka palności, badania TGA, SAXS i SEM (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 806


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.806

Streszczenie
Miejscowa oraz ogólna odpowiedź organizmu na oparzenie termiczne jest złożona. Nie tylko prowadzi do uszkodzenia skóry, ale wywołuje też głębokie długotrwałe zmiany w metabolizmie organizmu. Na podstawie wyznaczonego granicznego wskaźnika palności (LOI), wyników analizy termograwimetrycznej (TGA) i małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (SAXS) oceniano zmiany zachodzące w strukturze kolagenu w warunkach stresu oksydacyjnego, a metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) określano zmiany topografii powierzchni badanych próbek skóry. Modyfikowany aktywnymi przeciwutleniaczami, takimi jak: pochodne witaminy C (np. kwas L-askorbinowy, askorbinian sodu) oraz hydrożel kwasu ortokrzemowego H4SiO4 · n H2O. kolagen wykazuje zwiększoną aktywność biochemiczną, a obecność niniejszych modyfikatorów procesu oparzeniowego minimalizuje zewnętrzne skutki symulowanych incydentów oparzeniowych.
Słowa kluczowe: kolagen, incydent oparzeniowy, kwas L-askorbinowy, askorbinian sodu, kwas ortokrzemowy, LOI, TGA, SAXS, SEM
e-mail: apielesz@ath.bielsko.pl
A. Pielesz, A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, E. Sarna (1.36 MB)
Inhibitory modelowych incydentów oparzeniowych – charakterystyka palności, badania TGA, SAXS i SEM (j.ang.)