English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Biniecka, M. Pieńkowska, A. Opalska

Innowacyjna metoda otrzymywania polioli poliestrowych przeznaczonych do produkcji spodów obuwniczych

Polimery 2019, nr 3, 199


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.5

Streszczenie

Opracowano nową technologię otrzymywania polioli poliestrowych z zastosowaniem surowca stanowiącego nowo wyodrębniony strumień uboczny procesu utleniania cykloheksanu. Innowacja polegała na wprowadzeniu etapu rozdziału strumienia produktów odpadowych, pozwalającego na uzyskanie frakcji o składzie gwarantującym optymalne właściwości zsyntetyzowanego poliolu przeznaczonego do systemów poliuretanowych używanych do produkcji spodów obuwniczych. Otrzymana frakcja prepoliestrowa charakteryzowała się dużą zawartością związków alifatycznych dwufunkcyjnych i niewielkim udziałem małocząsteczkowych monokwasów, przyczyniających się do pogorszenia jakości wyrobu końcowego. Powstająca w wyniku rozdziału frakcja stanowi surowiec alternatywny dla powszechnie stosowanego kwasu adypinowego. Oceniono właściwości spodów obuwniczych wytworzonych z mikroporowatych poliuretanów na bazie uzyskanych poliestrów. Stwierdzono, że otrzymane poliestry wykazują właściwości zbliżone (lub lepsze) do cech poliestrów wytwarzanych dotychczas przez Spółkę Purinova.


Słowa kluczowe: poliestry, innowacja, spody obuwnicze, recykling, poliole

P. Biniecka, M. Pieńkowska, A. Opalska (445.4 KB)
Innowacyjna metoda otrzymywania polioli poliestrowych przeznaczonych do produkcji spodów obuwniczych