English version
Drukuj

Instytut na Warsaw Industry Week

Warsaw EXPO 2017W dniach 14-16 listopada 2017 r. na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo odbyła się II edycja Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week.


ICHP - dyrektor Paweł BielskiPodczas zorganizowanej z inicjatywy Rady Głównej Instytutów Badawczych konferencji „Chemiczne instytuty badawcze dla rozwoju polskiej gospodarki”, odbywającej się w ramach targów, wziął udział dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej dr inż. Paweł Bielski, który wystąpił z prezentacją „Innowacje zrodzone z tradycji. Kierunki działalności Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego” (fot. po prawej). Działalność swoich jednostek zaprezentowali również: Krzysztof Bajdor (Instytut Przemysłu Organicznego), prof. Janusz Igras (Instytut Nowych Syntez Chemicznych), Andrzej Krueger (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”) oraz Zbigniew Zimek (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej).


Konferencji towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Czy branża chemiczna jest wystarczająco innowacyjna?”. W debacie udział wzięli (na zdjęciu u dołu - od lewej): Dominik Wójcicki („Chemia i Biznes”), dyrektor IChP Paweł Bielski, Paweł Kwiecień (Polska Izba Przemysłu Chemicznego), prof. Janusz Igras (Instytut Nowych Syntez Chemicznych) oraz Adam Żurek (Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju Grupy Azoty S.A.).


ICHP - konferencja Instytuty badawcze WARSAW EXPO 2017Punktem wyjścia do interesującej dyskusji były dane GUS z lat 2012-2014 przytoczone przez Pawła Kwietnia z PIPC, z których mogłoby wynikać, że polski przemysł chemiczny innowacyjnością stoi, skoro aż 38% polskich przedsiębiorstw tej branży wprowadziło u siebie innowacyjne rozwiązania. Ten sam wskaźnik dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł w tym samym okresie 17%. Tymczasem, mimo wysokiego stopnia nakładów na innowacje w polskim przemyśle chemicznym, zbliżającego się do średniej w Unii Europejskiej (1,6%), sytuacja w branży nie jest tak optymistyczna. I tu w dyskusji pojawiały się pytania, czy innowacyjność oznacza jedynie większe nakłady na B&R, czy też innowacyjność należy pojmować szerzej – jako optymalne wdrażanie nowych technologii, niekoniecznie własnych. A może ważniejsza od innowacyjności jest konkurencyjność?

Jak z kolei w praktyce wygląda wsparcie przedsiębiorców przez instytuty badawcze? Jak konkludowali dyskutanci, brak jest swoistego zapętlenia na linii instytuty-przemysł.To proces, który trzeba rozpisać na lata. Jak wskazywali rozmówcy, upada na szczęście mit, że instytuty nie generują produktu. Muszą one jednak dostosowywać się w coraz większym stopniu do warunków rynkowych i wymogów biznesu. By być poważnym partnerem, jednostki badawcze muszą się tym regułom podporządkować i nie bać się ryzyka, co oznacza też konieczność zmiany sposobu myślenia. Wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem badawczym, można ująć w skrócie: podnoszenie efektywności, inwestycje i wychodzenie na arenę międzynarodową. (IL-W)

ICHP - Warsaw EXPO Week 2017

Fot. Iwona Lisek-Woubishet


Pozostałe aktualności...