English version
Drukuj

Jubileusz 50-lecia Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie”

ICHP - Prezes Zarządu ZCh Silikony Polskie Andrzej Miazga

29 września 2017 r. w Leżajsku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, utworzonego w 1967 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego jako Zakład Doświadczalny Silikonów w ówczesnym Instytucie Tworzyw Sztucznych.

W obchodach wzięło udział ponad 100 osób, w tym m.in. Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego – dr inż. Paweł Bielski (na zdjęciu poniżej z Andrzejem Miazgą), Prezes Zarządu „Alwernia” S.A. – Wiesław Hałucha, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.Ch. „Silikony Polskie” Sp. z o.o. – mgr inż. Wojciech Konarski, członek Rady Nadzorczej – dr inż. Ewa Śmigiera, członek Zarządu ds.Technicznych „Alwernia” S.A. – Mirosław Olech, Prezes firmy „Topsil Global” – Tomasz Padee, Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Hieronim Maciejewski oraz jako przedstawiciel władz samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Andrzej Rychel. ICHP - Paweł Bielski i Andrzej Miazga

Uroczystości Jubileuszowe otworzył Prezes Zarządu – Andrzej Miazga, który powitał zaproszonych gości i pracowników Zakładu (na zdjęciu u góry).


Na program uroczystości złożyły się: prezentacja multimedialna poświęcona historii Zakładu, wystąpienie Prezesa i wręczenie wyróżnień pracownikom Zakładu.

Licznie zgromadzeni goście mieli też możliwość przekazania na ręce Prezesa Zarządu Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” Sp. z o.o. wyrazów uznania za całokształt dotychczasowych osiągnięć oraz życzeń sukcesów i dalszego rozwoju firmy.

Osobisty charakter miało wystąpienie emerytowanego pracownika Instytutu Chemii Przemysłowej doc. dr. inż. Pawła Rościszewskiego, który w latach 60. ub. wieku brał bezpośredni udział w tworzeniu Zakładu Doświadczalnego Silikonów.

Uhonorowaniem oficjalnej części obchodów był piękny koncert muzyczny w wykonaniu skrzypaczki Magdaleny Kołcz i pianistki Anety Czach.

Barbara Witowska-Mocek

(fot. Ł. Piotrowski, Nowosarzyńska Telewizja Kablowa – LokalTel Sp. z o.o.)Pozostałe aktualności...