English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Nowakowska

Katalizatory polimeryzacji olefin

Polimery 2002, nr 3, 157


Streszczenie

Artykuł przeglądowy (m.in. liczne odsyłacze z lat 1999-2001) poświęcony omówieniu historii badań teoretycznych i prac doświadczalnych w dziedzinie otrzymywania katalizatorów polimeryzacji olefin. Podkreślono bardzo istotną rolę tych badań w rozwoju produkcji PE-HD. Scharakteryzowano trzy generacje katalizatorów Zieglera—Natty, mianowicie katalizatory klasyczne, układy z dodatkiem niewielkiej ilości donora elektronów oraz katalizatory na nośniku. Największy nacisk położono przy tym na katalizatory nanoszone na MgCl2, omawiając szczegółowo rolę zasad Lewisa w takich układach. Dużo miejsca poświęcono różnym typom katalizatorów metaloceriowych aktywowanych aluminoksanami z uwzględnieniem specyfiki ich budowy i charakteru działania. Przedstawiono też najintensywniej obecnie badane zagadnienia: próby zastąpienia metyloaluminoksanu w układach metalocenowych innymi kokatalizatorami (aktywatorami), otrzymywanie centrów aktywnych ze świadomie wbudowanymi ligandami donorowymi oraz oparte na dotychczasowych wynikach badań doświadczalnych prace teoretyczne wykorzystujące komputerowe metody modelowania molekularnego.


Słowa kluczowe: katalizatory polimeryzacji olefin, katalizatory Zieglera-Natty, katalizatory metalocenowe, kokatalizatory

M. Nowakowska (1.18 MB)
Katalizatory polimeryzacji olefin