English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Sęk

Kierunki badań nad polimerami dendrymerycznymi i silnie rozgałęzionymi

Polimery 2002, nr 11-12, 757


Streszczenie

W nawiązaniu do tematyki Światowego Kongresu Polimerów IUPAC MACRO 2000 (Warszawa, 9-14 lipca 2000 r.) omówiono (87 pozycji literatury głównie z lat 1997-2000) nowe metody syntezy, budowę oraz wybrane zastosowania polimerów dendrymerycznych, gwiaździstych i silnie rozgałęzionych. Główne kierunki badań w tej dziedzinie obejmują: poszukiwanie prostych metod syntezy i efektywnych katalizatorów do otrzymywania polimerów dendrymerycznych bez defektów strukturalnych; łączenie w makrocząsteczkach polimerów fragmentów liniowych z dendrymerycznymi i gwiaździstymi; wbudowywanie do makrocząsteczek określonych struktur chemicznych determinujących żądane właściwości.


Słowa kluczowe: dendrymery, polimery silnie rozgałęzione, polimery gwiaździste, synteza, struktura, zastosowanie

D. Sęk (331.1 KB)
Kierunki badań nad polimerami dendrymerycznymi i silnie rozgałęzionymi