English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciowania. Cz. III (wersja angielska)

Polimery 2001, nr 1, 10


Streszczenie

Przegląd (135 odsyłaczy) zagadnień kontynuujących porównanie modelowania kinetyki zjawisk fotopolimeryzacji obejmujących procesy liniowe i sieciowanie. Omówiono szczegółowo zjawisko powstawania żelu podczas sieciowania, wpływ żelowania na przebieg polimeryzacji (samorzutne jej przyspieszenie), modelowanie ogólnej szybkości polimeryzacji, opis tej szybkości na podstawie mechanizmu fotoindukowanego przenoszenia elektron/proton, kinetyczne ujęcie fotopolimeryzacji w świetle danych uzyskiwanych metodą foto-różnicowej (izotermicznej) kalorymetrii skaningowej oraz reaktywność rodników i monomerów.


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja. fotoinicjatory, kinetyka etapów inicjacji, propagacji i terminacji
J. Jakubiak, J. F. Rabek (649.6 KB)
Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciowania. Cz. III (wersja angielska)