English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Flisak, K. Szczegot

Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin.

Cz. I. Postęp w komputerowym modelowaniu struktury katalizatora polimeryzacji

Polimery 2001, nr 5, 368


Streszczenie

Dokonano przeglądu prac dotyczących modelowania molekulamego w polimeryzacji koordynacyjnej wobec homogenicznych i heterogenicznych katalizatorów Zieglera-Natty. Przedstawiono postęp w zrozumieniu mocy obliczeniowej na tle rozwoju teoretycznych metod obliczeniowych i coraz wię­kszej mocy obliczeniowej dostępnego sprzętu komputerowego. Opisano badania teoretyczne dotyczące mechanizmu polimeryzncji i struktury centrów aktywnych [równania (1)-(4)]. Przedstawiono też wyniki obliczeń własnych dotyczących porównania katalizatorów heterogenicznych opartych na kompleksach [MtCl4(THF)2], gdzie Mt oznacza metal 4. grupy układu okresowego – Ti, Zr, Hf. Określono charakterystykę geometryczną prekursorów (tabela 1), zaproponowano strukturę centrów aktywnych [równanie (5)], przeanalizowano zmiany ładunków na atomach metali przejściowych (tabela 2) oraz określono wartości entalpii polimeryzacji (tabela 3). Na podstawie tych danych wysunięto wnioski dotyczące różnic aktywności badanych katalizatorów.


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu i propylenu, homogeniczne i heterogeniczne katalizatory Zieglera-Natty, modelowanie molekularne, charakterystyka geometryczna prekursorów, struktura centrów aktywnych, ładunki na metalach przejściowych, aktywność katalityczna

Z. Flisak, K. Szczegot (389.2 KB)
Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Cz. I. Postęp w komputerowym modelowaniu struktury katalizatora polimeryzacji