English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Flisak, K. Szczegot

Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Cz. II. Postęp w komputerowym projektowaniu katalizatorów

Polimery 2001, nr 6, 390


Streszczenie

Dokonano przeglądu prac dotyczących komputerowego projektowania katalizatorów do polimeryzacji olefin z punktu widzenia wpływu katalizatorów na przebieg tego procesu. Omówiono osiągnięcia w teoretycznym przewidywaniu katalitycznych właściwości kompleksów metali przejściowych, które dokonały się dzięki zrozumieniu mechanizmu polimeryzacji, charakteru centrów aktywnych, przyczyn aktywności takich katalizatorów oraz roli poszczególnych ich skladników. Przedstawiono również zagadnienia, na których prawdopodobnie skupią się obecne i przyszle prace teoretyczne w dziedzinie polimeryzacji koordynacyjnej (rola kokatalizatorów i zasad Lewisa dodawanych do układów katalitycznych, wpływ warunków doświadczalnych).


Słowa kluczowe: katalizatory Zieglera-Natty, polimeryzacja etylenu i propylenu, komputerowe modelowanie molekularne, teoria funkcjonału gęstościowego, metaloceny
Z. Flisak, K. Szczegot (172.2 KB)
Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Cz. II. Postęp w komputerowym projektowaniu katalizatorów