English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik

Komplementarne badania strukturalne dimetalocyjankowych katalizatorów polimeryzacji
z otwarciem pierścienia oksiranowego (j.ang.)

Polimery 2016, nr 6, 421


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.421

Streszczenie
Przeprowadzono badania strukturalne katalizatorów dimetalocyjankowych (DMC) z dwoma rodzajami ligandów organicznych. Zaproponowano wyjaśnienie etapów przebiegu krzywych otrzymanych metodą analizy termograwimetrycznej i różnicowej kalorymetrii skaningowej (TG/DSC) badanych katalizatorów. Wykazano obecność kilku stopni związania ligandów w kompleksach DMC. Na podstawie wyników badań z wykorzystaniem absorpcji rentgenowskiej (XAS) stwierdzono, że centrum aktywne katalizatora stanowi atom cynku. W bezpośrednim sąsiedztwie atomów Zn wykryto obecność atomów Cl, natomiast w najbliższych sferach koordynacyjnych atomu Zn nie wykryto atomów tlenu.
Słowa kluczowe: katalizatory dimetalocyjankowe (DMC), analiza termiczna, analiza termograwimetryczna (TG), różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza wydzielanych gazów (EGA), rentgenowska absorpcyjna spektroskopia struktury przykrawędziowej (XANES), synchrotronowa absorpcyjna spektroskopia rentgenowska (EXAFS)
e-mail: arkach@mexeo.pl
A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik (1.18 MB)
Komplementarne badania strukturalne dimetalocyjankowych katalizatorów polimeryzacji z otwarciem pierścienia oksiranowego (j.ang.)