English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kruželák, R. Dosoudil, R. Sýkora, I. Hudec

Kompozyty elastomerowe z napełniaczem magnetycznym (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 819


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.819

Streszczenie

Badano wpływ udziału napełniacza magnetycznego na przebieg sieciowania i wybrane właściwości kompozytów wytworzonych na bazie niepolarnego kauczuku butadienowego (BR) lub polarnego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z dodatkiem ferrytu strontu. Wykazano, że obecność takiego napełniacza w matrycy elastomerowej wyraźnie poprawia charakterystykę magnetyczną wytworzonych kompozytów, natomiast ich właściwości fizyczne tylko w niewielkim stopniu zależą od zawartości ferrytu strontu w układzie.


Słowa kluczowe: magnetyczne kompozyty elastomerowe, ferryt strontu, charakterystyka sieciowania, gęstość usieciowania, właściwości fizyczne i magnetyczne kompozytów


e-mail: jan.kruzelak@stuba.sk

J. Kruželák, R. Dosoudil, R. Sýkora, I. Hudec (146.6 KB)
Kompozyty elastomerowe z napełniaczem magnetycznym (j. ang.)