English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Oliwa, M. Heneczkowski, M. Oleksy

Kompozyty epoksydowe do zastosowań w przemyśle lotniczym

Polimery 2015, nr 3, 167


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.167


Streszczenie

Badano wpływ zawartości (1,0—3,0 % mas.) bentonitów modyfikowanych solami amoniowymi i fosfoniowymi na właściwości użytkowe kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej wzmocnionych włóknem szklanym. Oznaczono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych laminatów. Wykonano również badania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) imikroskopii sił atomowych (AFM). Stwierdzono, że laminaty zosnową epoksydową napełnioną modyfikowanymi bentonitami charakteryzują się znacznie większą odpornością na płomień i lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi niż laminaty wytworzone z żywicy nienapełnionej.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, glinokrzemiany warstwowe, włókno szklane, modyfikacja, kompozyty, właściwości mechaniczne, uniepalnianie


e-mail: oliwa@prz.edu.pl

R. Oliwa, M. Heneczkowski, M. Oleksy (1.78 MB)
Kompozyty epoksydowe do zastosowań w przemyśle lotniczym