English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. M. Hutchinson, F. Román, P. Cortés, Y. Calventus

Kompozyty epoksydowe napełnione azotkiem boru lub
azotkiem aluminium o ulepszonej przewodności cieplnej (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 560


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.560

Streszczenie
Otrzymywano kompozyty epoksydowe napełnione cząstkami azotku boru (BN) lub azotku aluminium (Al2N3, AlN) o polepszonej przewodności cieplnej. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oceniano wpływ dodatku (do 35 % obj.) napełniacza na przebieg reakcji sieciowania za pomocą systemu zawierającego epoksy-diaminę lub epoksy-tiol. W wypadku sieciowania systemem z udziałem epoksy-diaminy temperatura zeszklenia w pełni utwardzonego układu, ciepło reakcji i temperatura odpowiadająca maksimum przepływu ciepła były niezależne od warunków utwardzania, rodzaju i zawartości napełniacza. W wypadku użycia systemu z udziałem epoksy-tiolu zaobserwowano systematyczny wpływ dodatku obu rodzajów napełniacza na temperaturę maksimum przepływu ciepła. Początkowo następowało przyspieszenie reakcji sieciowania, której szybkość zmniejszała się wraz ze wzrostem zawartości napełniacza, a w wypadku dużego udziału cząstek BN reakcja spektakularnie spowalniała. Zjawisko to można interpretować zmniejszoną odległością (poprawą oddziaływań) między cząstkami matrycy epoksydowej i napełniacza, a w konsekwencji polepszoną przewodnością cieplną kompozytów epoksy-tiolowych.
Słowa kluczowe: kompozyty epoksydowe, azotek boru, azotek aluminium, przewodność cieplna, różnicowa kalorymetria skaningowa
e-mail: hutchinson@mmt.upc.edu
J. M. Hutchinson, F. Román, P. Cortés, Y. Calventus (1.41 MB)
Kompozyty epoksydowe napełnione azotkiem boru lub azotkiem aluminium o ulepszonej przewodności cieplnej (j.ang.)