English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, T. Dziubek, O. Markowska, K. Szwarc-Rzepka, T. Jesionowski

Kompozyty hybrydowe na osnowie żywicy epoksydowej wytwarzane metodą odlewania próżniowego

Polimery 2014, nr 9, 677


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.677

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę procesu wytwarzania modeli profili technicznych na przykładzie kół zębatych wykonanych z kompozytów epoksydowych metodą odlewania próżniowego w formach silikonowych. Otrzymano kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej napełnione modyfikatorami hybrydowymi. Oceniono właściwości użytkowe i przetwórcze kompozytów, zwłaszcza pod względem możliwości ich zastosowania w metodach szybkiego prototypowania do otrzymywania kół zębatych. Stwierdzono wyraźną poprawę wytrzymałości na rozciąganie (do 44 %) oraz udarności bez karbu (do 93 %). Na stanowisku współrzędnościowym określono także dokładność geometryczną odlanych modeli kół zębatych, a za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) zbadano ich morfologię, obserwowaną na kruchych przełomach.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, poliedryczny oligosilseskwioksan, modyfikowany bentonit, modyfikowana krzemionka, odlewanie próżniowe, kompozyt hybrydowy, właściwości mechaniczne
e-mail: molek@prz.edu.pl

M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, T. Dziubek, O. Markowska, K. Szwarc-Rzepka, T. Jesionowski (458.4 KB)
Kompozyty hybrydowe na osnowie żywicy epoksydowej wytwarzane metodą odlewania próżniowego