English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Hartmann, M. Koch

Kompozyty polimerowe z udziałem zrębków drzewnych – nowe materiały
o korzystnych właściwościach mechanicznych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 556


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.556

Streszczenie
Otrzymano kompozyty polimerowe na bazie polipropylenu z udziałem długich zrębków drzewnych, spajanych octanem etylenowo-winylowym (WCPC). Materiały te kompensują wady tradycyjnych płyt OSB (orientowanych osiowo), są nietoksyczne, wytrzymałe na obciążenia, produkowane bezodpadowo i niewielkim kosztem. Dobrano odpowiedni system spajający oraz wariant procesu wytwarzania płyt WCPC. Określano wartość dopuszczalnego ciśnienia sprężania użytych zrębków drzewnych, nieuszkadzającego ich ścian komórkowych. Próbki wytwarzano w formie doświadczalnej z wykorzystaniem dwóch różnych układów spajających, metodą wtryskiwania żywicy oraz kompresyjnego formowania na gorąco. Oznaczano właściwości mechaniczne WCPC i porównano je z właściwościami konwencjonalnych materiałów drewnopochodnych.
Słowa kluczowe: OSB, drewno do zastosowań inżynieryjnych, kompozyty polimerowo-drzewne, tworzywa wzmocnione włóknem naturalnym, spoiwo bezformaldehydowe
e-mail: robert.hartmann@tu-ilmenau.de
R. Hartmann, M. Koch (698.8 KB)
Kompozyty polimerowe z udziałem zrębków drzewnych – nowe materiały o korzystnych właściwościach mechanicznych (j.ang.)