English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, A. Kloziński, S. Zajchowski, P. Jakubowska, J. Tomaszewska

Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego

Polimery 2014, nr 10, 739


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.739

Streszczenie

Podstawą nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków, wykorzystującej metodę zawieszonego złoża ruchomego (MBBR, Moving Bed Biofilm Reaktor), jest błona biologiczna, tzw. biofilm, narastająca na specjalnie zaprojektowanych elementach z tworzywa polimerowego, zanurzonych w całej objętości bioreaktora. Obecnie w technologiach oczyszczania ścieków stosuje się ruchome złoża biologiczne wykonane wyłącznie z materiałów polimerowych, m.in. polietylenu i polipropylenu. Nowatorskim rozwiązaniem w tej dziedzinie są kompozyty polimerowo-drzewne (WPC) (Wood Polymer Composites). W przedstawionych badaniach wytworzono kompozyty polimerowo-drzewne na osnowie z poli(chlorku winylu) napełnionej wiórami drzewnymi (stosowanymi na skalę przemysłową do produkcji płyt wiórowych). Określono wpływ długotrwałego (3—12 miesięcy) działania mikroorganizmów osadu czynnego, o znanych parametrach technicznych i technologicznych, na właściwości wytrzymałościowe badanych kompozytów. Dokonano analizy ilościowej i jakościowej powstałych na ich powierzchni biofilmów. Wykazano bezpośredni wpływ rodzaju napełniacza oraz wymiarów jego cząstek na podatność kompozytów do tworzenia się na ich powierzchni biofilmu oraz na wartość modułu sprężystości. Oceniono, że WPC na osnowie PVC można wykorzystać jako materiał do wytworzenia podłoża dla błony biologicznej w metodzie zawieszonego złoża ruchomego (MBBR).


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), technologia złoża ruchomego, MBBR, kompozyty polimerowo-drzewne, technologie oczyszczania ścieków
e-mail: izabela.kruszelnicka@put.poznan.pl

I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, A. Kloziński, S. Zajchowski, P. Jakubowska, J. Tomaszewska (676.8 KB)
Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego