English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Mizera, M. Auguścik, D. Woronka, K. Lipert, W. Kalarus, J. Ryszkowska

Kompozyty poliuretanowe napełnione mieszaniną włókien węglowych i fryty szklanej (j.ang.)

Polimery 2016, nr 5, 307


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.307

Streszczenie
Wyroby z elastomerów uretanowych (EPU), w tym uretanomoczników (PUUR), są wykorzystywane w kopalniach (np. jako opony kół transportu podwieszanego) na wielu etapach procesu pozyskiwania kopalin, zarówno na etapie wydobywania, transportowania, przetwarzania, jak i magazynowania. Opony w transporcie podwieszanym są narażone na szczególnie duże obciążenia, powodujące szybkie zniszczenie i w konsekwencji skrócenie czasu eksploatacji. W związku z tym do produkcji opon zaproponowano wykorzystanie kompozytów poliuretanowych zawierających cięte włókna węglowe i frytę szklaną. Oceniono wpływ mieszaniny fryty szklanej i włókien węglowych na właściwości elastomerów uretanowych. Wytworzone kompozyty scharakteryzowano metodami analizy termicznej (DSC, TGA i DMTA), a ich strukturę – metodą SEM. Przedstawiono wyniki badań trybologicznych oraz dokonano oceny cech antystatycznych otrzymanych uretanomoczników.
Słowa kluczowe: elastomery uretanowe, kompozyty poliuretanowe, fryta szklana, krótkie włókno węglowe
e-mail: joanna.ryszkowska@inmat.pw.edu.pl
K. Mizera, M. Auguścik, D. Woronka, K. Lipert, W. Kalarus, J. Ryszkowska (1.23 MB)
Kompozyty poliuretanowe napełnione mieszaniną włókien węglowych i fryty szklanej (j.ang.)