English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Čulin

Kompozyty poliuretanowe z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową
stosowane do tłumienia drgań (j. ang.)

Polimery 2016, nr 3, 159


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.159

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej kompozytów poliuretanowych z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową (IPN), wykorzystywanych do tłumienia drgań w pojazdach morskich. Porównano wpływ rodzaju iilości wprowadzonego napełniacza na właściwości tłumiące, mechaniczne i termiczne IPN. Stwierdzono, że dodatek każdego z omawianych napełniaczy poprawia właściwości tłumiące. Optymalizacja struktury IPN i wprowadzenie napełniacza umożliwia otrzymywanie materiałów o pożądanych właściwościach.
Słowa kluczowe: poliuretany, kompozyty zwzajemnie przenikającą się siecią polimerową, tłumienie drgań
e-mail: jculin@unizd.hr
J. Čulin (101.3 KB)
Kompozyty poliuretanowe z wzajemnie przenikającą się siecią polimerową stosowane do tłumienia drgań (j. ang.)