English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Krajenta, M. Safandowska, A. Pawlak, A. Galeski

 

Kompozyty w pełni polimerowe – nowe podejście z użyciem rozplątanych częściowo krystalicznych polimerów

Cz. I. Rozplątywanie i właściwości rozplątanego polilaktydu (j. ang.)

Polimery 2020, No 3, 167


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.3.1

Summary

W artykule omówiono otrzymywanie z roztworu częściowo rozplątanego poliaktydu. Metodą reologiczną określono gęstość splątań makrocząsteczek w funkcji stężenia sporządzonego roztworu. Z roztworu o stężeniu 0,1% mas. otrzymano polimer zawierający ok. 20% wyjściowych splątań. Na podstawie wyników badań procesu krystalizacji w warunkach izotermicznych stwierdzono, że wzrost kryształów może być o 10% szybszy w przypadku tylko częściowego splątania polilaktydu. Po raz pierwszy wykazano, że w częściowo rozplątanym polilaktydzie występuje przesunięcie wartości temperatury, w których następuje zmiana reżimu krystalizacji.Keywords: polilaktyd, splątania makrocząsteczek, reologia polimerów, reptacja, krystalizacja izotermiczna
e-mail: apawlak@cbmm.lodz.pl

J. Krajenta, M. Safandowska, A. Pawlak, A. Galeski (616.7 KB)
Kompozyty w pełni polimerowe – nowe podejście z użyciem rozplątanych częściowo krystalicznych polimerów Cz. I. Rozplątywanie i właściwości rozplątanego polilaktydu (j. ang.)