English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Szałajko, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik

Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowane
jako impregnat siatek z włókna szklanego (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 855


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.855

Streszczenie

Otrzymano kompozyty na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) z wybranymi bentonitami modyfikowanymi czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Oceniono właściwości mechaniczne i strukturalne tych kompozytów pod kątem ich zastosowań jako impregnaty siatek z włókna szklanego. Stwierdzono, że kompozyt PF z dodatkiem 3 % mas. bentonitu modyfikowanego chlorkiem 2-hydroksypropylotrimetyloamoniowym charakteryzuje się najlepszymi właściwościami użytkowymi.


Słowa kluczowe: żywica fenolowo-formaldehydowa, bentonit, impregnat siatek z włókna szklanego, właściwości mechaniczne, kruche przełomy
e-mail: molek@prz.edu.pl

R. Szałajko, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik (547.9 KB)
Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowane jako impregnat siatek z włókna szklanego (j.ang.)