English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji.

Cz.I. Podstawy zjawiska i sposoby pomiarów (j. ang.)

Polimery 2001, nr 7-8, 522


Streszczenie

Przegląd zagadnień (57 odsyłaczy) dotyczących przyczyn występowania i znaczenia technologicznego skurczu w toku polimeryzacji, jego rodzajów (liniowy, objętościowy i ich wzajemne relacje) oraz sposobów dokonywania pomiaru. Omówiono szczegółowo metody statyczne, dynamiczne, dylatometryczne i linometryczne, laserowy pomiar skurczu liniowego, laserową mikrometrię skaningową, laserową interferometrię, pomiary liniowego skurczu pojedynczych włókien w fotopolimeryzacji trójwymiarowej oraz metody z zastosowaniem dynamiczncgo i temicznego analizatora mechanicznego.


Słowa kluczowe: skurcz polimeryzacyjny, skurcz liniowy i objętościowy, sposoby pomiaru.

J. Jakubiak, J. F. Rabek (318.9 KB)
Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji. Cz.I. Podstawy zjawiska i sposoby pomiarów (j. ang.)