English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Chojnowski

Kontrolowana synteza funkcjonalizowanych polisiloksanów o strukturze dendrytycznej

Polimery 2003, nr 7-8, 477


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę budowy i sposobów otrzymywania polimerów dendrytycznych ze szczególnym uwzględnieniem znanych metod syntezy polisiloksanów o takiej budowie. Omówiono opracowaną w zespole Autora nową metodę syntezy funkcjonalizowanych dendrytycznych polisiloksanów. Anionową polimeryzację i kopolimeryzację z otwarciem pierścienia cyklotrisiloksanów wykorzystano w niej do syntezy „szytych na miarę” żyjących polisiloksanów z bocznymi grupami winylowymi i aktywnym ośrodkiem propagacji – grupą silanolową – na jednym końcu łańcucha. Terminacja tego polimeru na polifunkcyjnym rdzeniu zawierającym grupy chlorosililowe prowadzi do szczepienia polisiloksanu na rdzeniu. Otrzymany rozgałęziony polisiloksan, po transformacji grup winylowych do grup chlorosililowych, służy jako rdzeń do szczepienia następnej generacji gałęzi polisiloksanowych. Na ostatnim etapie syntezy wprowadza się do żyjącego polimeru także inne grupy funkcyjne, np. -CH2CH2PPh2 lub -(CH2)3Cl. Przedstawiona metoda umożliwia syntezę dendrytycznego polimeru o kontrolowanej gęstości oraz rozmieszczeniu rozgałęzień i grup funkcyjnych. Zwiężle omówiono też własne prace zmierzające do otrzymania dendrytycznych polisiloksanów chemicznie związanych z powierzchnią żeli krzemionkowych.


Słowa kluczowe: polisiloksany, cyklosiloksany, anionowa polimeryzacja, polimery dendrytyczne, polimery hiperrozgałęzione, dendrymery
J. Chojnowski (1.16 MB)
Kontrolowana synteza funkcjonalizowanych polisiloksanów o strukturze dendrytycznej