English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Wybór, M. Zaborski


Kopolimery biodegradowalne. Cz. I. szczepienie polimerów winylowych na żelatynie


Polimery 1999, nr 3, 177


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.177


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący badań kopolimeryzacji szczepionej polimerów winylowych na żelatynie, mających na celu otrzymanie hydrofilowych produktów o właściwościach błonotwórczych, wiążących i włóknotwórczych. Omówiono najczęściej stosowane metody inicjowania kopolimeryzacji tego białka: układem redoksowym zawierającym peroksodisiarczany, solami ceru(IV) oraz układem H2O2/kwas askorbinowy. Opisano także wyniki prób zmierzających do ustalenia wpływu warunków reakcji szczepienia na jej przebieg i udowodnienia chemicznego powiązania szczepionego polimeru syntetycznego z białkiem.Słowa kluczowe: szczepienie polimerów winylowych, inicjowanie polimeryzacjiszczepionej na żelatynie, przebieg reakcji szczepienia, budowa kopolimerówszczepionych

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl