English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. G. Echevskaya, V. A. Zakharov, N. V. Semikolenova, T. B. Mikenas

Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów cyrkonocenowych na nośniku (wersja angielska)

Polimery 2001, nr 1, 40


Streszczenie

Zbadano przebieg procesów homopolimeryzacji etylenu i kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec układów katalitycznych SiO2/MAO/Me2Si(Ind)2ZrCl2 + TIBA (układ I, gdzie MAO = metyloaluminoksan, Ind = indenyl, TIBA = triizobutyloglin) oraz MgCl2/Me2Si(Ind)2ZrCl2 + MAO (układ II) w temp. 70-90 °C (tabele 1-3, rys. 1 i 2).

Wprowadzenie 1-heksenu jako komonomeru znacznie zwiększa katalityczną aktywność układu I oraz zmniejsza stopień krystaliczności produktu. Wzrost stężenia 1-heksenu w kopolimeryzacji wobec układu II powoduje zmniejszenie aktywności katalizatora. Określono też wpływ rodzaju nośnika (SiO2 lub MgCI2) na współczynnik reaktywności etylenu (r1) w kopolimeryzacji (tabela 4); jest on większy w przypadku zastosowania MgCl2.


Słowa kluczowe: katalizatory cyrkonocenowe na nośniku, kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem, wpływ nośnika, dwutlenek krzemu, chlorek magnezu
L. G. Echevskaya, V. A. Zakharov, N. V. Semikolenova, T. B. Mikenas (180.9 KB)
Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów cyrkonocenowych na nośniku (wersja angielska)