English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Piórkowska

Krystalizacja sferolityczna polimerów – modelowanie i symulacja komputerowa

Polimery 2001, nr 5, 323


Streszczenie

Omówiono modelowanie krystalizacji sferolitvcznejm, podając podstawy modelu probabilistycznego (zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa) i symulacji komputerowej. Przedstawiono przewidywania kinetyki konwersji stopionego polimeru w sferolity w różnych warunkach, także w skompli­kowanych warunkach przetwórczych krystalizacji, mianowicie podczas krystalizacji izotermicznej i nieizotermicznej, krystalizacji w ciałach ograniczonych przestrzennie (rys. 3-6), w kompozytach wzmacnianych włóknami (rys. 7-10) oraz w warunkach występowania gradientu temperatury (rys. 11-13). Omówiono też zastosowanie modelowania krystalizacji do przewidywania kinetyki krystalizacji i przebiegu krzywych chłodzenia podczas ochładzania wyrobów grubościennych (rys. 14).


Słowa kluczowe: krystalizacja polimerów, modelowanie, symulacja komputerowa, krystalizacja w cialach ograniczonych przestrzennie, krystalizacja w kompozytach wzmacnianych włóknami, krystalizacja w gradiencie ternperatury, krystalizacja podczas ochładzania wyrobów grubościennych
E. Piórkowska (708.7 KB)
Krystalizacja sferolityczna polimerów – modelowanie i symulacja komputerowa