English version
Drukuj

Laboratorium Oceny Materiałów


Kierownik


mgr Maciej Studziński
tel. +48 22 568 24 85, +48 22 568 24 87,

+48 22 568 24 82, +48 22 568 22 29


Tematyka badawcza

Pomiary i ocena właściwości mechanicznych:

 • właściwości przy rozciąganiu
 • właściwości przy zginaniu
 • udarność
 • wytrzymałość na ściskanie
 • twardość
 • ścieralność
 • inne (np. rozciąganie udarowe)


Pomiary i ocena właściwości termomechanicznych:

 • temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT)
 • temperatura mięknienia metodą Vicat'a


Pomiary i ocena podstawowych właściwości reologicznych:

 • masowy wskaźnik szybkości płynięcia
 • objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia
 • badania reologii polimerów w zakresie temperatur od (- 150) oC do 500 oC


Badania wykonywane są zgodnie z normami PN, EN, ISO oraz według procedur własnych lub uzgodnionych z klientem. Ceny każdorazowo negocjowane.


Wyposażenie badawcze

 • Maszyna do badania właściwości mechanicznych Instron, wyposażona w video ekstensometr i program Bluehill 2
 • Reospektrometr dynamiczny Rheometrics RDS II
 • Młoty udarowe Zwick
 • Aparat do temperatury mięknienia Vicata/HDT