English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Paberza, U. Cabulis, A. Arshanitsa

Lignina ze słomy pszenicznej jako napełniacz stosowany do sztywnych pianek

poliuretanowych na bazie amidów oleju talowego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 6, 477


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.477

Streszczenie

Stosując poliol z oleju talowego (TOP) oraz ligninę ze słomy pszenicznej jako napełniacz otrzymano sztywne pianki poliuretanowe (PUR) o gęstości pozornej 45—60 kg/m3. Wyznaczono właściwości mechaniczne, stabilność wymiarową, chłonność wody oraz współczynnik przewodzenia ciepła przygotowanych materiałów w zależności od zawartości ligniny (0—6,3 % mas.). Wprowadzenie ligniny spowodowało zwiększenie udziału surowców odnawialnych w końcowym produkcie, które razem z TOP osiągają 23,6 % mas. W ramach pracy wyznaczono lepkość przedmieszki poliolowej oraz parametry technologiczne procesu spieniania (czas startu, czas żelowania, czas wzrostu, oraz czas suchego lica). Lepkość przedmieszki poliolowej wzrastała wykładniczo wraz ze zwiększaniem zawartości ligniny. Największą wytrzymałość na ściskanie (0,35 MPa w kierunku równoległym do wzrostu pianki) otrzymano w przypadku pianki PUR o zawartości ligniny 1,2 % mas. Stwierdzono, że lignina ze słomy pszenicznej może być użyta jako napełniacz w procesie otrzymywania sztywnych pianek PUR mających cechy materiałów termoizolacyjnych.


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowe, olej talowy, poliol, lignina

e-mail: aiga.paberza@gmail.com

A. Paberza, U. Cabulis, A. Arshanitsa (528 KB)
Lignina ze słomy pszenicznej jako napełniacz stosowany do sztywnych pianek poliuretanowych na bazie amidów oleju talowego (j. ang.)