English version
Drukuj

Lipo-activ – bioaktywny preparat z tłuszczu mlecznego

Lipo-activ może być stosowany jako składnik żywności funkcjonalnej w profilaktyce otyłości i terapii przeciwnowotworowej. Produkt stanowi kompozycja synergicznie działających lipidów, głównie bioaktywnych izomerów 9c,11tC18:2 i 11tC18:1.

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.


Krótki opis technologii
Technologia polega na wzbogacaniu tłuszczu mlecznego, zwłaszcza owczego, w bioaktywne składniki: izomery kwasu linolowego głównie 9c,11tC18:2 (CLA) oraz izomer kwasu oleinowego tzw. kwas wakcenowy 11tC18:1.

Proces wytwarzania obejmuje kilka etapów:

  • wydzielanie tłuszczu mlecznego z mleka
  • otrzymywanie pochodnych,
  • wzbogacanie tłuszczu w bioaktywne składniki,
  • oczyszczanie produktu.

Zalety oferowanej technologii
Wstępne badania wykazały wpływ Lipo-activu na zmniejszanie szybkości rozwoju komórek nowotworowych, obniżanie poziomu cholesterolu i masy tłuszczowej ciała.

Przeprowadzenie uzupełniających badań pozwoli na wprowadzenie preparatu na rynek jako bioaktywnego składnika żywności funkcjonalnej wpływającego na gospodarkę lipidową organizmu.


Aparatura
Proces produkcyjny można prowadzić w typowej aparaturze i urządzeniach tj. reaktor, odstojnik, wyparka oraz w instalacji do prowadzenia ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych.


Stan zaawansowania prac
Technologia została opracowana w skali laboratoryjnej. Wykonano wstępne badania wpływu na gospodarkę lipidową organizmu, badania przeciwnowotworowe i wpływu na masę tłuszczową ciała.

Niezbędne jest wykonanie badań aplikacyjnych w szerszym zakresie.


Zdolność patentowa

Pat. pol. 195040 (2007) „Sposób wydzielania z naturalnych kwasów tłuszczowych frakcji bogatej w izomery kwasu linolowego ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi”.

Pat. pol. 199216 (2008) „Preparat o działaniu antynowotworowym”.


Konkurencyjność rynku

Aktualnie na rynku brak jest podobnego preparatu.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy finansowaniu badań aplikacyjnych, organizacji produkcji i komercjalizacji przedsięwzięcia.


Kontakt

dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska

tel. +48 22 568 22 45

faks +48 22 568 26 33