English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Masłowski, M. Zaborski

Magnetoreologiczne materiały na bazie elastomeru etylenowo-oktenowego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 825


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.825

Streszczenie

Wytworzono magnetoreologiczne kompozyty elastomerowe (MRE) na bazie kopolimeru etylenowo-oktenowego z udziałem napełniaczy magnetoaktywnych: żelaza karbonylkowego (CIP), tlenku żelaza gamma (g-Fe2O3), mikro- lub nanometrycznego tlenku żelaza (Fe3O4). W celu zwiększenia stopnia zdyspergowania zastosowanych napełniaczy do układu dodawano różne ciecze jonowe. Kompozyty sieciowane pod wpływem pola magnetycznego wykazywały silną anizotropię cząstek napełniaczy spowodowaną ich specyficznym ułożeniem w matrycy elastomerowej. Stwierdzono, że dodatek napełniaczy magnetycznych wpływa na poprawę właściwości mechanicznych kompozytów; nastąpiło zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie wulkanizatów w porównaniu z wytrzymałością próbek nienapełnionych. Stwierdzono również, że strumień magnetyczny ukierunkowany równolegle do powierzchni próbek, a tym samym do łańcuchów cząstek napełniaczy, powoduje zwiększenie magnetyzacji nasycenia kompozytów. Zastosowane ciecze jonowe z grupy soli alkiloamoniowych zwiększają stopień zdyspergowania magnetyków w matrycy elastomerowej, co wpływa na ich większą aktywność. W konsekwencji, napełniacze tworzą rozbudowaną strukturę w elastomerach. Dodatek cieczy jonowych wpływa także na zwiększenie gęstości sieci przestrzennej, poprawę właściwości wytrzymałościowych oraz na wielkość efektu magnetoreologicznego kompozytów.


Słowa kluczowe: elastomery magnetoreologiczne, napełniacze magnetyczne, elastomer etylenowo-oktenowy, mikrostruktura, ciecze jonowe, właściwości magnetyczne, właściwości magnetoreologiczne, materiały inteligentne


e-mail: marcin.maslowski@p.lodz.pl

M. Masłowski, M. Zaborski (1.78 MB)
Magnetoreologiczne materiały na bazie elastomeru etylenowo-oktenowego (j. ang.)